Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên blog Phong Thủy Guru được viết bởi cá nhân chủ blog và chỉ mang tính chất tham khảo thông tin. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn cho là tin tưởng và phù hợp với bạn.

Trong bất kì trường hợp nào chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì mất mát trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng website này.

Một số đường dẫn URL ra những trang web bên ngoài không nằm trong quyền kiểm soát của blog này

Chúng tôi không kiểm soát được những hình ảnh, nội dung của tất cả các website đó. Việc sử dụng các trang/link trên blog này không có nghĩa là nó đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Chúng tôi luôn cố gắng để website hoạt động bình thường ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng thiên tai, bị tấn công bởi hacker, các vấn đề kĩ thuật hosting, đường truyền, … nằm ngoài khả năng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.