Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Bằng việc truy cập và sử dụng website: phongthuyguru.com bao gồm nội dung, dịch vụ và các ứng dụng, bạn đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành.

Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận những điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào, xin vui lòng thoát khỏi trang web.

1. Việc Sử Dụng Trang Web

  • Bạn không được sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ vi phạm, đe dọa, thông tin sai gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, thông tin khiếm nhã tục tĩu, tài liệu khiêu dâm hoặc xúc phạm, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cấu thành hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật.
  • Bạn không được phép sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ virus máy tính, phần mềm gián điệp hoặc mã số máy tính khác, tập tin hoặc chương trình có hại,… để gây thiệt hại hay đanh cắp các hoạt động, giám sát về việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm, thiết bị nào của trang web;
  • Bạn không được phép sử dụng website để vi phạm các quyền hợp pháp của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dùng từ trang web;

2. Miễn Trừ Trách Nhiệm

  • Thông tin trên trang phongthuyguru.com được thể hiện như những gì hiện có. Chúng tôi luôn cố gắng tốt nhất trong khả năng có thể để mang lại thông tin có giá trị đến độc giả.
  • Chúng tôi luôn thực hiện mọi nỗ lực có thể để tổng hợp và cung cấp cho độc giả những thông tin chính xác, khách quan và hữu ích nhất có thể trong phạm vi khả năng của chúng tôi.
  • Tất cả nội dung trên trang web chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Bạn đọc cần tìm hiểu kỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn thấy tin tưởng và phù hợp.
  • phongthuyguru.com không đưa ra cam kết bảo đảm hoặc tuyên bố bất kì về tính chính xác hoặc tính trọn vẹn đối với nội dung trang web.
  • phongthuyguru.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp hoặc gây khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin trên trang web.

3. Liên Kết Đến Web Khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi các bên khác, không thuộc thẩm quyền quản lý của phongthuyguru.com

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật, hoặc an ninh của các trang web đó.

4. Chấm dứt quyền truy cập

​Bạn đồng ý rằng phongthuyguru.com có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng các trang web, các dịch vụ của bạn vào bất cứ lúc nào với bất cứ lý do nào và không cần thông báo trước, nếu phongthuyguru.com cho rằng bạn đã vi phạm các quy định trong điều khoản sử dụng.

5. Sửa đổi các điều khoản

phongthuyguru.com có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, và không cần thông báo. Bạn cần ghé mục này định kỳ để nắm rõ Điều Khoản Sử Dụng hiện hành.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm nào trên trang web, bạn đồng ý phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn bổ sung, các quy tắc, điều khoản và điều kiện áp dụng các dịch vụ hoặc phần mềm đó.

Các quy tắc, điều khoản và điều kiện được tham chiếu vào các điều khoản sử dụng.